ตามรอยเส้นทางรถไฟสายมรณะ ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม

ตามรอยเส้นทางรถไฟสายมรณะ ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม

ทางรถไฟสายมรณะ จะเริ่มต้นที่สถานีหนองปลาดุก อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เลยเข้าไปจนถึงจังหวัดกาญจนบุรีข้ามแม่น้ำแควใหญ่ไปทางทิศตะวันตกและผ่านมาทางด่านเจดีย์สามองค์ มีปลายทางอยู่ที่เมืองตันบีอุซายัต ประเทศพม่า เส้นทางรถไฟสายมรณะเส้นนี้เกิดจากการสร้างของทหารเชลยศึกพันธมิตร ที่ถูกกองทัพญี่ปุ่นเกณฑ์มาเพื่อสร้างเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ผ่านไปยังประเทศพม่า ซึ่งในปัจจุบันเส้นทางรถไฟสายนี้จะสุดทางที่บ้านท่าเสาหรือสถานีน้ำตก โดยมีระยะทางจากสถานีกาญจนบุรีถึงสถานีน้ำตกเป็นระยะทางประมาณ 77 กิโลเมตร

ไฮไลท์ของเส้นทางรถไฟสายมรณะที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาชมกันก็คือ ทิวทัศน์ตลอดเส้นทางที่สวยงามมาก โดยเฉพาะตรงบริเวณถ้ำกระแซ เป็นเส้นทางรถไฟที่ลัดเลาะผ่านไปตามแนวผาเลียบไปกับแม่น้ำแควน้อย บริเวณนี้ยังเป็นที่ตั้งของสถานทีรถไฟถ้ำกระแซที่จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรี สถานีแห่งนี้จะมีสองด้านถูกั้นด้วยหน้าผาที่สวยงาม ด้านที่อยู่ฝั่งถ้ำกระแซจะมีร้านค้าจำหน่ายของที่ระลึก จำหน่ายอาหาร ส่วนอีกด้านจะเป็นเพียงตู้สถานีและชานชาลาเล็กๆ ซึ่งก็ดูได้บรรยากาศที่แตกต่างกันทั้งสองด้าน

ปัจจุบันการเดินทางมาเที่ยวชมทางรถไฟสายมรณะก็สะดวกมากยิ่งขึ้น นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปเดินเล่นเที่ยวชมกันได้เลย แต่ก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนไม้หมอนบางอันอาจจะลื่นหรือผุ แต่ถ้านั่งรถไฟเพื่อมาชมวิวทิวทัศน์สวยๆ ก็จัดว่าสะดวกสบายกว่ากันมากและยังได้ชมทิวทัศน์ตลอดเส้นทางกันอีกด้วย